Władze

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

dr Justyna Cembrzyńska

Członkowie Zarządu

dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK – sekretarz
mgr Emilia Nowakowska

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji

prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski – Dziekan WFAiIS UMK

Członkowie Rady Fundacji

prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – WFAiIS UMK, Dyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK – WFAiIS UMK, Dyrektor Instytutu Astronomii
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – WFAiIS UMK
mgr Michał Korolko – Prezes TARR SA
dr Paweł Neumann – doradca ekonomiczny Prezesa TZMO SA
mgr Karol Polasik – Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, VOBACOM sp. z o.o.
dr. hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK – WFAiIS UMK, Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Prof. dr hab. Mirosław Bylicki – WFAiIS UMK

Członkowie Komisji Rewizyjnej

dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK – WFAiIS UMK, Prodziekan ds. Finansów i Rozwoju
dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK – WFAiIS UMK, Zastępca Dyrektora Instytutu Astronomii ds. Naukowych