Władze

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

dr Justyna Cembrzyńska

Członkowie Zarządu

dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK – sekretarz
mgr Emilia Nowakowska

 

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji

prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski – Dziekan WFAiIS UMK

Członkowie Rady Fundacji

prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – WFAiIS UMK, Dyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK – WFAiIS UMK, Dyrektor Instytutu Astronomii
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – WFAiIS UMK
dr Anna Maria Karwowska – Prezes Zarządu KPOP Lewiatan, Prezes Zarządu KarStanS sp. z o. o.
mgr Michał Korolko – Prezes TARR S.A.
dr Paweł Neumann – doradca ekonomiczny Prezesa TZMO SA

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

prof. dr hab. Aleksander Balter – WFAiIS UMK

Członkowie Komisji Rewizyjnej

dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK – WFAiIS UMK, Zastępca Dyrektora Instytutu Astronomii ds. Naukowych