Wzory podań

wersja .DOC z możliwością zapisu (wypełnianie, wydrukowanie, zapisywanie, wprowadzanie zmian)

wersja .PDF (wydrukowanie do ręcznego wypełnienia)

zamieszczone poniżej dokumenty stanowią wyłącznie wzór i wskazówkę, podania złożone w innym formacie są akceptowane 

Darczyńca

 • umowa darowizny dla osoby prywatnej .DOC  .PDF
 • umowa darowizny dla firm .DOC  .PDF

Studenci i doktoranci

 Szczegółowe informacje na temat procedury dofinansowań POBIERZ

Organizator konferencji

 • podanie o organizację konferencji .DOC .PDF
 • podanie ogólne .DOC
 • podanie o wypożyczenie/użyczenie tablic, stojaków i telewizora .DOC

Pracownik

 • klauzula informacyjna RODO POBIERZ
 • oświadczenie zleceniobiorcy (dotyczy umowy zlecenie) POBIERZ
 • ewidencja godzin pracy POBIERZ
 • oświadczenie wykonawcy (dotyczy umowy o dzieło) POBIERZ
 • protokół odbioru dzieła POBIERZ
 • żadanie zwrotu POBIERZ
 • oświadczenie o zwolenienie z podatku PIT dla młodych poniżej 26 roku życia POBIERZ

Dane do faktury

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego
Grudziądzka 5/7
87-100 Toruń
NIP: 956 226 05 73